Ο πληθυσμός του Μεξικού το μέγεθος του πληθυσμού του Μεξικού

Το μέγεθος του πληθυσμού του Μεξικού θα αυξηθεί κατά ένα άτομο και στο τέλος του έτους θα είναι το άτομο. Η φυσική αύξηση του πληθυσμού θα είναι θετική και θα είναι ένας άνθρωπος. Για το σύνολο του έτους θα γεννηθεί περίπου δύο παιδιά και πεθάνει ο άνθρωπος. Εάν το επίπεδο της εξωτερικής μετανάστευσης θα παραμείνει στο επίπεδο του περασμένου έτους, εξαιτίας των μεταναστευτικών τους λόγους του πληθυσμού θα αλλάξει σε — άτομα. Δηλαδή, το συνολικό αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν τη χώρα (ομογενείς) θα επικρατήσει πάνω από το ποσό των ανθρώπων που εισέρχονται στη χώρα με σκοπό την μακροχρόνια παραμονή…