Ο βραζιλιάνος οικογένεια — όλα τα σχετικά με την οικογένεια

Η βραζιλία είναι η χώρα στην οποία και στη σημερινή πραγματικότητα, η παραδοσιακή δομή της κοινωνίας, δηλαδή η διαίρεση σε τάξεις, έμεινε γνωστή. Έτσι, και έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, σε ανάλογα με τον τύπο του σχεδίου, στο οποίο συμμετέχετε. Η διαφορά μεταξύ μπαρ στη βραζιλιάνικη κοινωνία είναι πολύ προφανές, είναι η ταξική ταυτότητα καθορίζει την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του ατόμου και της οικογένειάς του. Η ταξική δομή της κοινωνίας της βραζιλίας, που σώζεται μέχρι σήμερα, προϋποθέτει την ύπαρξη τριών μπαρ: υψηλός, μέσος και χαμηλός. Οι νεαροί βραζιλιάνοι σπάνια υπερβαίνουν την τάξη σε αναζήτηση του δεύτερου εξαμήνου — συχνά…