Ο βραζιλιάνος αγάπη σε αναζήτηση βιογραφικών. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Όλα τα σχετικά με την μετανάστευση

Οι αγρότες από την βραζιλιάνικη πόλη του τηλεχειριστηρίου, στην οποία ζουν αποκλειστικά από γυναίκες, στράφηκαν προς το αρσενικό μέρος του πληθυσμού της Γης με την πρόταση να πάω και να ζήσω μαζί τους στη ΜΌΝΙΜΗ κατοικία. Σε Οι αγρότες από την βραζιλιάνικη πόλη, κατοικείται αποκλειστικά από γυναίκες, στράφηκαν προς το αρσενικό μέρος του πληθυσμού με την πρόταση να πάει και να ζήσει μαζί του σε μια κατοικία PERMANENT. Μου το είπαν Στο χωριό ζουν τα παιδιά ηλικίας από είκοσι πέντε έως τριάντα πέντε χρόνια. Εξέφρασαν την επιθυμία να έχουν μια ρομαντική σχέση και να παντρευτεί. Οι γυναίκες ενημέρωσε τους δυνητικούς…