Μεξικό — Πολιτιστική Εθιμοτυπία — Διπλωμάτης

Το μεξικό είναι μια πολύ ταξικά κοινωνία, όπου η κοινωνική είναι καλά καθορισμένη. Ανώτερη τάξη Μεξικάνοι δεν θα λερώσει τα χέρια του, τα καθήκοντα βρουν από κάτω τους. Μια αίσθηση της μοιρολατρίας είναι αρκετά ισχυρή ανάμεσα σε πολλούς Μεξικανούς, οι οποίοι αισθάνονται ότι η πορεία τους μέσα από τη ζωή είναι σε μεγάλο βαθμό προκαθορισμένο. Μάτσο συμπεριφορές εντυπώθηκαν στη Μεξικανική άνδρες σχεδόν από τη γέννησή του, και το αντριλίκι παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση Μεξικανική κουλτούρα. Το μεξικό είναι μια πολύ ταξικά κοινωνία, όπου η κοινωνική είναι καλά καθορισμένη. Ανώτερη τάξη Μεξικάνοι δεν θα λερώσει τα χέρια του, τα…