Ο οργανισμός σε συνεργασία με το γλωσσικό σχολείο στο Σάο Πάολο παρουσίασε το έργο

Οι συγγραφείς του έργου τονίζουν ότι χάρη αντιμετώπιση πολιτιστικά, γεωγραφικά και γλωσσικά εμπόδια

About