Το μέγεθος του πληθυσμού του Μεξικού θα αυξηθεί κατά ένα άτομο και στο τέλος του έτους θα είναι το άτομο. Η φυσική αύξηση του πληθυσμού θα είναι θετική και θα είναι ένας άνθρωπος. Για το σύνολο του έτους θα γεννηθεί περίπου δύο παιδιά και πεθάνει ο άνθρωπος. Εάν το επίπεδο της εξωτερικής μετανάστευσης θα παραμείνει στο επίπεδο του περασμένου έτους, εξαιτίας των μεταναστευτικών τους λόγους του πληθυσμού θα αλλάξει σε — άτομα. Δηλαδή, το συνολικό αριθμό των ατόμων που εγκαταλείπουν τη χώρα (ομογενείς) θα επικρατήσει πάνω από το ποσό των ανθρώπων που εισέρχονται στη χώρα με σκοπό την μακροχρόνια παραμονή (μετανάστες). Παρακάτω παρουσιάζονται τα ποσοστά να αλλάξετε το μέγεθος του πληθυσμού του Μεξικού, υπολογίζεται μας για χρόνια: σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών, η συνολική έκταση της πόλης του Μεξικού είναι ένα τετραγωνικά χιλιόμετρα. Κάτω από το συνολικό εμβαδόν σημαίνει μέγεθος του σούσι και έκταση όλων των υδάτινων επιφανειών του κράτους εντός των διεθνών συνόρων. Πυκνότητα πληθυσμού θεωρείται ως η αναλογία του συνολικού πληθυσμού που ζει σε αυτό το ξενοδοχείο, με το συνολικό εμβαδόν αυτό το ξενοδοχείο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας στην αρχή του έτους ο πληθυσμός του Μεξικού ήταν περίπου άτομα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, από την αρχή του έτους, ο πληθυσμός του Μεξικού είχε την εξής κατανομή κατά ηλικία: Έχουμε ετοιμάσει ένα απλουστευμένο μοντέλο — σεξουαλική πυραμίδα, στην οποία παρουσιάζονται μόνο τρεις ηλικιακές ομάδες, τα στοιχεία που δόθηκαν παραπάνω: όπως βλέπουμε, ηλικιακή πυραμίδα του Μεξικού έχει ένα προοδευτικό ή αυξανόμενη τύπος. Αυτό το είδος της πυραμίδας έχουν συνήθως τα εκπαιδευτικά της χώρας. Για τα δημογραφικά στοιχεία των χωρών χαρακτηρίζεται από μια σχετικά σύντομη προσδόκιμο ζωής, ως αποτέλεσμα της υψηλής θνησιμότητας και γονιμότητας. Υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και γονιμότητας οφείλονται, μαζί με άλλες αιτίες, το χαμηλό επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης. Αναλογία δημογραφική φορτίων δείχνει το φορτίο για την κοινωνία και την οικονομία από την πλευρά του πληθυσμού, δεν σχετίζεται με την πληθυσμό (εξαρτώμενη μέρος του πληθυσμού). Κάτω από τον πληθυσμό, δεν σχετίζεται με την πληθυσμό, καταλαβαίνουν συνολική πληθυσμό κάτω των δεκαπέντε ετών και ο πληθυσμός ηλικίας άνω των ετών. Η ηλικία του πληθυσμού που εργάζονται ηλικία (παραγωγικό μέρος του πληθυσμού), αντίστοιχα, μεταξύ δεκαπέντε και εξήντα πέντε χρόνια. Αναλογία δημογραφική φορτίων απευθείας αντανακλά τις οικονομικές δαπάνες για την κοινωνική πολιτική του κράτους. Για παράδειγμα, όταν η αύξηση της αναλογίας, πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες για την κατασκευή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την κοινωνική προστασία, την υγειονομική περίθαλψη, την καταβολή των συντάξεων κ. λπ, το Συνολικό ποσοστό δημογραφική φόρτωσης υπολογίζεται ως η αναλογία που εξαρτάται από το μέρος του πληθυσμού σε ή παραγωγικό τμήμα του πληθυσμού. Η στάση αυτή σημαίνει ότι το Μεξικό αντιμετωπίζει σχετικά με υψηλή κοινωνική επιβάρυνση για την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εργαζόμενος άνθρωπος στο Μεξικό πρέπει να παρέχει σε περισσότερες από φορές μεγαλύτερη ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών από ό, τι θα ήταν απαραίτητο για τον εαυτό του. Η αναλογία της πιθανής αντικατάστασης (η παιδική φορτίων) υπολογίζεται ως η αναλογία του πληθυσμού είναι κάτω του εργαζόμενου ηλικίας με τον αριθμό του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας. Η αναλογία του συνταξιοδοτικού φόρτωσης υπολογίζεται ως η αναλογία του πληθυσμού είναι άνω του εργαζόμενου ηλικίας με τον αριθμό του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας. Το προσδόκιμο ζωής είναι ένα από τα πιο σημαντικά δημογραφικών δεικτών. Εμφανίζει το μέσο αριθμό των ετών επερχόμενη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή ο αριθμός των ετών, που θεωρητικά μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, με την προϋπόθεση ότι τα τρέχοντα στοιχεία των γεννήσεων και των θανάτων θα παραμείνουν αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Κατά κανόνα, κάτω από το»προσδόκιμο ζωής’ συνειδητοποιούν την αναμενόμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση, δηλαδή στην ηλικία των ετών. Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση (και για τα δύο φύλα) στο Μεξικό είναι. ετών (του έτους).Αυτό είναι πάνω από το μέσο προσδόκιμο ζωής στον κόσμο, που βρίσκεται σε επίπεδο περίπου χρόνια (σύμφωνα με το τμήμα πληθυσμού του Τμήματος των ηνωμένων ΕΘΝΏΝ για οικονομικά και κοινωνικά θέματα). Το προσδόκιμο ζωής των ανδρών κατά τη γέννηση. ετών (του έτους).Το προσδόκιμο ζωής των γυναικών κατά τη γέννηση. ετών (του έτους). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας στο Μεξικό περίπου ατόμων ηλικίας άνω των δεκαπέντε ετών μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν σε οποιαδήποτε γλώσσα. Αυτό είναι. του συνόλου του ενήλικου πληθυσμού. Κάτω από το ενήλικο πληθυσμό σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται σε όλα τα άτομα άνω των δεκαπέντε ετών. Αντίστοιχα, περίπου πέντε άτομα εξακολουθούν να παραμένουν αναλφάβητοι. Το επίπεδο αλφαβητισμού μεταξύ του αρσενικού του ενήλικου πληθυσμού είναι. (άνθρωπος). ο άνθρωπος. Το επίπεδο αλφαβητισμού μεταξύ θηλυκό ενήλικο πληθυσμό είναι.

ο άνθρωπος. Το επίπεδο αλφαβητισμού μεταξύ των νέων. ι. για τους άνδρες και τις γυναίκες αντίστοιχα. Το γενικό επίπεδο γνώσεων μεταξύ των νέων είναι. Η έννοια της νεολαίας σε αυτή την περίπτωση καλύπτει ο πληθυσμός ηλικίας δεκαπέντε έως είκοσι τεσσάρων ετών

About