Ένας άλλος αμερικανός

Δεν υπάρχει μετριοπάθεια, ως εκ τούτου, να είστε προσεκτικοί: εκεί μπορείτε να συναντήσετε οποιονδήποτε και οτιδήποτε, ξεκινώντας από αυνανιστές και τελειώνει με το άτομο στη μάσκα του αλόγου

είναι αρκετά δημοφιλής στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μιλήσει εκεί θα πρέπει ως επί το πλείστον στα αγγλικά.

Ένας άλλος αμερικανός

Όνομα αναφορά με το πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο.

Δεν υπάρχει μετριοπάθεια, ως εκ τούτου, να είστε προσεκτικοί: εκεί μπορείτε να συναντήσετε οποιονδήποτε και οτιδήποτε, ξεκινώντας από αυνανιστές και τελειώνει με το άτομο στη μάσκα του αλόγου

είναι αρκετά δημοφιλής στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μιλήσει εκεί θα πρέπει ως επί το πλείστον στα αγγλικά

About