Η χρήση και η αναδημοσίευση του έντυπου υλικού της ιστοσελίδας είναι δυνατή μόνο με ενεργή σύνδεση με την πηγή.

Τοποθέτηση της πνευματικής ιδιοκτησίας (φωτογραφίες, βίντεο, λογοτεχνικά έργα, εμπορικά σήματα, κ. λπ.) στην ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα για μια τέτοια τοποθέτηση. Πιστοποιητικό εγγραφής των ΜΈΣΩΝ ενημέρωσης, εκδίδεται Ομοσπονδιακή υπηρεσία για την εποπτεία στον τομέα των επικοινωνιών, της τεχνολογίας των πληροφοριών και μέσων μαζικής επικοινωνίας δέκα ιουνίου του έτους. δεκαέξι στοιχεία Επικοινωνίας έκδοση για τις δημόσιες αρχές (συμπεριλαμβανομένων, για στη χώρα): Τηλέφωνο

About