Μεξικό — το λίκνο αρχαιότερο και το πιο προηγμένο πολιτισμό της Αμερικής.

Ο λαός, ο βράχος που υπηρετούσαν τελετουργικά και παραδόσεις. Το μέρος όπου αντιμετωπίζουν αρχαιότητα και το παρόν, και όπου η παράδοση συνεχώς υφίστανται αλλαγές. εκατομμύρια άτομα, τις γλώσσες και επιρρημάτων, και μία μόνο φωνή — η φωνή του Μεξικού. Μαθαίνουμε την ιστορία απόσταση λίγων μεξικάνοι, της μοίρας που θα ανοίξει χώρα μας, στο μέλλον, αλλά τις ρίζες χρονολογείται βαθιά στο παρελθόν

About